نگه-داری1

نگه داری

پزشکی1

پزشکی

داروها

آموزش-و-1تربیت

آموزش و تربیت

1-انواع-نژادها

انواع نژادها

پناهگاه

پناهگاه

دامپزشکی2

دامپزشکی ها

pet-shop

پت شاپ

داروخانه-ها

داروخانه ها

آیا می دانید:
سگ های کوچکتر بیشتر عمر می کنند.
سگ‌ها ۱۸ عضله برای حرکت دادن گوش هایشان دارند.
یبنی سگ اثر انگشت اوست.